• 5.jpg
 • SAM_6342.JPG
 • slider1.jpg
 • slider10.jpg
 • slider13.jpg
 • sliderpasowanie.jpg
 • tn_Aparatszkoła2012_13_007.jpg
 • WP_22 listopada 2015_qstore.jpg
 • WP_20151117_08_48_45_Pro.jpg
 • WP_20160225_13_03_23_Pro.jpg

Chór

Chór Szkolny prowadzi pan Piotr Kania.

Program chóru powstał w oparciu o kalendarz imprez szkolnych, wieloletnie doświadczenia i obserwacje podczas pracy z dziećmi, a także potrzeby szkoły oraz literaturę fachową.

Program obejmuje uczniów klas I – VI, jest zaplanowany na dwie godziny tygodniowo.
Daje on możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, kształtowania głosu oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Program chóru szkolnego zakłada nie tylko kształcenie głosu, ale także naukę gry na instrumentach perkusyjnych, flecie czy gitarze.

W myśl założeń programowych chór szkolny ma spełniać trzy funkcje:

· poznawczo-kształcącą,
· wychowawczą,
· użytkową.


Według programu uczniowie poznają pieśni i piosenki, kształtują umiejętności wokalne, uczą się współpracy w grupie i prezentacji poznanych utworów.
Cel główny
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych uczniów.

Cele szczegółowe

1. Kształtowanie głosu dziecięcego i umiejętności posługiwania się nim.

2. Kształtowanie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno-emisyjnej.

3. Wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewu.

4. Wyrabianie umiejętności artystycznego wykonywania pieśni chóralnej i kształcenie umiejętności nadawania pieśni indywidualnego wyrazu interpretacyjnego.

5. Rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez prawidłowy dobór i wykonywanie repertuaru.

6. Wdrażanie uczniów do aktywności twórczej i kulturalnego wykorzystywania czasu wolnego.

7. Kształcenie umiejętności współżycia w zespole oraz odpowiedzialności za poziom i wyniki jego działalności.

8. Dostarczanie przeżyć estetycznych szerokim kręgom młodzieży i dorosłych.

9. Przyczynianie się do wzbogacania życia kulturalnego szkoły i środowiska.

10. Opanowanie różnorodnego repertuaru związanego z kalendarzem imprez szkolnych.

11. Organizowanie występów podczas imprez szkolnych.

12. Przygotowanie zespołu do udziału w różnego rodzaju imprez środowiskowych.
 

 

Treści programowe

· Słuchanie utworów muzycznych

· Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych

· Poznawanie terminów muzycznych

· Ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia artykulacyjne

· Ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia przepony

· Ćwiczenia dykcji· Nauka na pamięć piosenek i pieśni

· Przygotowanie piosenek na uroczystości szkolne

· Występy przed publicznością

· Nauka gry na flecie melodii piosenek

· Dobieranie akompaniamentu do poznanych piosenek

· Interpretowanie poznanej muzyki

Rozkład materiału wg kalendarza imprez szkolnych

Wrzesień

· Zapoznanie uczniów z programem i działalnością chóru szkolnego
· Ćwiczenia emisyjne
· Nauka hymnu szkolnego
· Dobór repertuaru na uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej

Październik

· Ćwiczenia rytmiczne
· Nauka piosenki na Dzień Nauczyciela
· Nauka piosenki Nasza Pani
· Występy na uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela
· Dobór repertuaru na uroczystość z okazji Święta Niepodległości

Listopad

· Ćwiczenia dykcji
· Nauka pieśni Rota
· Nauka piosenek legionowych, np. Piechota
· Występy na uroczystości z okazji Święta Niepodległości
· Dobór repertuaru na Jasełka i Wigilię Szkolną

Grudzień

· Nauka kolęd Lulajże Jezuniu, Gdy Śliczna Panna, Jezus Malusieńki, Przybieżeli Do Betlejem
· Nauka piosenek o tematyce świątecznej
· Nauka gry na flecie kolędy Lulajże Jezuniu
· Występy na Jasełkach Szkolnych

Styczeń

· Ćwiczenia oddechowe
· Nauka piosenki Przy Kominku
· Nauka piosenki: Pada śnieg, Hu hu ha nasza zima zła
· Nauka gry na flecie utworu Sto Lat

Luty

· Ćwiczenia emisji i barwy głosu
· Słuchanie muzyki Cztery Pory Roku Vivaldiego Zima
· Nauka kanonu Wiosna
· Nauka piosenki Tu Wszędzie Jest Moja Ojczyczna

Marzec

· Ćwiczenia oddechowe
· Nauka piosenek mazurskich
· Dobór repertuaru na Święto Szkoły
· Nauka akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych

 

Kwiecień

· Ćwiczenia dynamiczne
· Nauka piosenek góralskich Hej Bystra Woda, W Murowanej Piwnicy
· Nauka akompaniamentu na flecie i instrumentach perkusyjnych

Maj

· Ćwiczenia wokalne
· Występy na apelu z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
· Występy na uroczystości z okazji Święta Szkoły
· Dobór piosenek na zakończenie roku szkolnego

Czerwiec

· Nauka piosenek Wakacyjne Spotkania, Lato z Komarami, Lato, Przyjdzie Rozstań Czas
· Występy na uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego

 

Położono szczególny nacisk na rolę muzyki w życiu człowieka. Efektem podjętych działań będzie prezentacja dorobku artystycznego uczniów w czasie uroczystości szkolnych.

 

Ogłoszenia

                     

 Majówka 2018 !!!

"Podróż w jeden dzień do Europy"

 

12.05.2018 r.

godz. 10.00 - 14.00

 

-  konkurs plastyczny

"Podróż w jeden dzień do Europy"

 

- konkurs wiedzy o Europie

 

- kolorowangi flag Europy

 

- malowanie buziek

  i paznokci we flagi Europy

 

- konkursy sportowe

 

- teatrzyk na scenie "Rodzina w Europie"

 

- loteria

 

- licytacja

 

- szkolny Punkt Informacji Europejskiej

 

Serdecznie zapraszamy

SP 109 w Warszawie

Zapraszamy na stronę szkoły 

Gazetki świetlicy

 • 100_2933.JPG
 • 100_2934.JPG
 • 100_2937.JPG
 • 100_2938.JPG
 • 100_2942.JPG

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom i sympatykom Świetlicy Szkolnej

tablica przyjaciele swietlicy

Rok  szkolny 2013/2014

Podziękowanie dla mamy Jasia z klasy Ic za przyniesienie gier i pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej.

Podziękowanie dla mamy Macieja z klasy Ib za podarowanie kalendarzy.

Podziękowanie dla mamy Antka z klasy III c za ufundowanie nagród dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

Rok  szkolny 2014/2015

Podziękowanie dla mamy Mateusza z klasy III c za ufundowanie pomocy dydaktycznej do świetlicy.

Podziękowanie dla mamy Julii z klasy Id za przyniesienie fajnych gier.

Podziękowanie dla mamy Karoliny z klasy I za podarowanie nam super klocków.

Podziękowanie dla taty Oli z klasy 0a za wielkie pudełko klocków do świetlicy.

Podziekowanie dla mamy Macieja z klasy IV b za podarowanie fajnych gier i książek do świetlicy.

Podziekowanie dla mamy Stefana i Jędrka z klasy III a za podarowanie piłki nożnej i pompki z iglą do pompowania naszych piłek. 

Podziękowania dla mamy Dominiki z klasy II d za podarowanie baterii do świetlicy szkolnej.

Podziekowania dla mamy Oliwki z klasy 0b za papier do kolorowanek.

Podziękowania dla taty Tymona z klasy III a za gry i puzzle.

Podziekowania dla mamy Hani z klasy I

Podziekowania dla taty Grzesia z klasy III a za 3 gry do świetliy szkolnej

Podziękowania dla Oskara z klasy Vc za przyniesione gry edukacyjne

Podziękowania dla Basi z klasy I e za przyniesione puzzle

Podziekowania dla Marysi z klasy I b za kolorowy, świecący telefon zabawkowy

Rok szkolny 2015/2016

Podziękowanie dla mamy Łukasz z klasy 6 c za przyniesione gry do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla mamy Jędrka z klasy 4 za przyniesienie gier do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla mamy Sandry z klasy 2 za przyniesienie farb i plasteliny do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla taty Stasia z klasy I a za podarowanie do świetlicy farb do malowania.

Podziękowanie dla taty Adasia z klasy II b za podarowanie do świetlicy flamastrów i pędzli do malowania.

ROK SZKOLNY 2016/2017

Podziękowania dla mamy Marka z klasy II d za puzzle do świetlicy szkolnej

Podziekowania dla taty Adama z klasy III b

Podziękowania dla Darii z klasy VI b 

Podziękowania dla Patrycji z klasy IV c

Podziękowania dla Asi z klasy II c 

Podziękowania dla Rafała z klasy VI c

Podziekowania dla Antka z klasy V c

 

SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY

Pisemko Świetlik

Regularnie raz w miesiącu nasza świetlica redaguje pisemko ŚWIETLIK

Kwiecień 2018

Marzec 2018

Luty 2018

Styczeń 2018

Grudzień 2017

Listopad 2017

Październik 2017

Wrzesień 2017

Czerwiec 2017

Wyróżnienie Świetlik

 

Wyróżniającym się uczniom jak również rodzicom wręczamy odznakę ,,ŚWIETLIK” .

czytaj więcej