• 20181025_113621.jpg
  • 20181025_115646.jpg
  • 20181025_121221.jpg
  • 20181025_121840.jpg
  • SAM_6342.JPG
  • slider1.jpg
  • slider10.jpg
  • slider13.jpg
  • tn_Aparatszkoła2012_13_007.jpg
  • WP_20151117_08_48_45_Pro.jpg

Zadania

Zadania świetlicy: 

  • zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po lekcjach, w bezpiecznym i miłym otoczeniu,
  • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności z nauką,
  • rozwijanie zainteresowań intelektualnych i artystycznych dzieci,
  • wdrażanie do właściwego spędzania wolnego czasu; wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu, zabawy,
  • organizowanie racjonalnego wypoczynku i pobytu na świeżym powietrzu oraz troska o wychowanie fizyczne,
  • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku.
  • stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłków, odrabiania prac domowych,
  • wszechstronny rozwój dzieci,
  • wzbogacanie wiadomości.
Zajecia w naszej świetlicy prowadzone są wedlug tematów zaplanowanych na poszczególne tygodnie i dotyczą: 

  • najbliższego otoczenia dzieci, rodziny, szkoły, kolegów,
  • wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie,
  • uroczystości i świąt szkolnych,
  • zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku,
  • treści patriotycznych – historii Polski,
  • kultywowania tradycji tożsamości narodowych.

Ogłoszenia

SP 109 w Warszawie

Zapraszamy na stronę szkoły 

Gazetki świetlicy

  • 100_2933.JPG
  • 100_2934.JPG
  • 100_2937.JPG
  • 100_2938.JPG
  • 100_2942.JPG

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom i sympatykom Świetlicy Szkolnej

tablica przyjaciele swietlicy

Rok  szkolny 2013/2014

Podziękowanie dla mamy Jasia z klasy Ic za przyniesienie gier i pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej.

Podziękowanie dla mamy Macieja z klasy Ib za podarowanie kalendarzy.

Podziękowanie dla mamy Antka z klasy III c za ufundowanie nagród dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

Rok  szkolny 2014/2015

Podziękowanie dla mamy Mateusza z klasy III c za ufundowanie pomocy dydaktycznej do świetlicy.

Podziękowanie dla mamy Julii z klasy Id za przyniesienie fajnych gier.

Podziękowanie dla mamy Karoliny z klasy I za podarowanie nam super klocków.

Podziękowanie dla taty Oli z klasy 0a za wielkie pudełko klocków do świetlicy.

Podziekowanie dla mamy Macieja z klasy IV b za podarowanie fajnych gier i książek do świetlicy.

Podziekowanie dla mamy Stefana i Jędrka z klasy III a za podarowanie piłki nożnej i pompki z iglą do pompowania naszych piłek. 

Podziękowania dla mamy Dominiki z klasy II d za podarowanie baterii do świetlicy szkolnej.

Podziekowania dla mamy Oliwki z klasy 0b za papier do kolorowanek.

Podziękowania dla taty Tymona z klasy III a za gry i puzzle.

Podziekowania dla mamy Hani z klasy I

Podziekowania dla taty Grzesia z klasy III a za 3 gry do świetliy szkolnej

Podziękowania dla Oskara z klasy Vc za przyniesione gry edukacyjne

Podziękowania dla Basi z klasy I e za przyniesione puzzle

Podziekowania dla Marysi z klasy I b za kolorowy, świecący telefon zabawkowy

Rok szkolny 2015/2016

Podziękowanie dla mamy Łukasz z klasy 6 c za przyniesione gry do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla mamy Jędrka z klasy 4 za przyniesienie gier do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla mamy Sandry z klasy 2 za przyniesienie farb i plasteliny do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla taty Stasia z klasy I a za podarowanie do świetlicy farb do malowania.

Podziękowanie dla taty Adasia z klasy II b za podarowanie do świetlicy flamastrów i pędzli do malowania.

ROK SZKOLNY 2016/2017

Podziękowania dla mamy Marka z klasy II d za puzzle do świetlicy szkolnej

Podziekowania dla taty Adama z klasy III b

Podziękowania dla Darii z klasy VI b 

Podziękowania dla Patrycji z klasy IV c

Podziękowania dla Asi z klasy II c 

Podziękowania dla Rafała z klasy VI c

Podziekowania dla Antka z klasy V c

 

SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY

Pisemko Świetlik

Regularnie raz w miesiącu nasza świetlica redaguje pisemko ŚWIETLIK

Styczeń 2019

Wyróżnienie Świetlik

 

Wyróżniającym się uczniom jak również rodzicom wręczamy odznakę ,,ŚWIETLIK” .

czytaj więcej