• 5.jpg
 • SAM_6342.JPG
 • slider1.jpg
 • slider10.jpg
 • slider13.jpg
 • sliderpasowanie.jpg
 • tn_Aparatszkoła2012_13_007.jpg
 • WP_22 listopada 2015_qstore.jpg
 • WP_20151117_08_48_45_Pro.jpg
 • WP_20160225_13_03_23_Pro.jpg

Konkurs Bożonarodzeniowy

IV WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY

„Anioł Bożonarodzeniowy 2017” 

dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 109

im. Batalionów Chłopskich w Warszawie,

ul. Przygodna 2   03-991 Warszawa

kontakt telefoniczny :   22/ 277 11 32

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

koordynator:  Kierownik Świetlicy - Monika Zimny z nauczycielami – wychowawcami świetlicy szkolnej,

nauczyciel plastyki – Małgorzata Pijanowska

2. Cele konkursu.

  - Pielęgnowanie polskich tradycji bożonarodzeniowych.

           - Kształtowanie wrażliwości na piękno i doniosłość Świąt Bożego Narodzenia.

           - Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni przestrzennej, aktywności twórczej 

               i kreatywności uczniów.

           - Promowanie młodych talentów plastycznych.

    3. Uczestnicy konkursu

     Konkurs adresowany jest dla dzieci uczęszczających do warszawskich szkół    

     podstawowych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • kategoria  I – uczniowie klas  I- III
 • kategoria II – uczniowie klas IV-VII

4. Przedmiot konkursu.

    Bożonarodzeniowy aniołek:

     - praca przestrzenna

     - wysokość aniołka nie powinna przekraczać 35cm  

5. Forma wykonania pracy: praca indywidualna.

6. Kryteria oceny.

    Aniołki bożonarodzeniowe będą oceniane według następujących kryteriów:

- fantazja i pomysłowość twórców

- dobór i wykorzystanie materiałów (np. papier, styropian, glina, masa solna, cekiny, brokaty, artykuły spożywcze, piórka)

- wkład pracy

- estetyka pracy

- samodzielność wykonania pracy

7. Założenia organizacyjne

a) Każda placówka biorąca udział w konkursie może wytypować maksymalnie 6 prac w każdej kategorii.

b) Do pracy nadesłanej na konkurs musi być dołączony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)

- imię i nazwisko autora, klasa

- dokładny adres placówki, telefon kontaktowy,  e-mail

- imię i nazwisko opiekuna

       Uwaga! Prosimy o dołączenie dodatkowo imiennego wykazu wszystkich autorów  prac  i opiekunów z adresami e-mail i numerami telefonów z danej placówki.

c) Prace wykonane zgodnie z wymogami Regulaminu prosimy składać do 06.12.2017 r. (środa) Szkoły Podstawowej Nr 109 w godzinach  7.00 -17.30 do sali świetlicy szkolnej – sala nr 105.

d) Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody oraz wyróżnienia dla  każdej kategorii.

e) Lista laureatów będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej  11.12.2017 r. (poniedziałek) http://www.swietlicasp109.pl/. Dodatkowo placówki zostaną  poinformowane drogą e-mailową.

    f) Uroczystość  rozdania dyplomów, nagród, wyróżnień oraz podziękowań dla  nauczycieli, na którą serdecznie zapraszamy laureatów z opiekunami 18.12.2017 (poniedziałek), a o konkretnej godzinie  poinformujemy na naszej stronie internetowej świetlicy http://www.swietlicasp109.pl/   i szkoły http://sp109.waw.pl/

g) Każdy Uczestnik konkursu poprzez nadesłanie prac wyraża zgodę na:

- Wzięcie udziału w konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

- Przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu,

- Opublikowanie na stronie internetowej Organizatora i http://oswiata.wawer.warszawa.pl/ imienia i nazwiska uczestnika, nazwy szkoły oraz zdjęcia pracy w przypadku, gdy praca uczestnika zostanie nagrodzona lub wyróżniona w konkursie.

h) Wszystkie prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

i) Prosimy o właściwe zabezpieczenie prac konkursowych, aby podczas przenoszenia, wystawy, oceny nie  

   uległy uszkodzeniu.

                                Serdecznie zapraszamy

 

IV WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY    

        „Anioł Bożonarodzeniowy 2017”  dla uczniów szkół podstawowych

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1.            Dane personalne:

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………

Klasa:………………………………………………..……………………………

2.            Nazwa i adres szkoły:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe:

Telefon: …………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………

3.            Imię i nazwisko Opiekuna*:

Nauczyciel - …………………………………………………………………………

Rodzic  - ………………………………………………………………………………

*Należy podać dane  rodzica uczestnika lub nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca.

 

 

     IV WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY                                                                                              

  „Anioł Bożonarodzeniowy 2017”  dla uczniów szkół podstawowych

 Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

 

 

OŚWIADCZENIA

Podpisuje opiekun prawny uczestnika lub uczestnik osobiście (powyżej 13 roku życia)

Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na  IV WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY „Anioł Bożonarodzeniowy 2017”  dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez                                                                   Świetlicę Szkolną Szkoły Podstawowej  nr 109.  Z treścią Regulaminu zapoznałam/ -em się i akceptuję wszystkie jego zapisy. Ponadto, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie zdjęć, na którym znajduje się mój wizerunek do celów promocyjnych.

…………………………….                                                        ………………………………

data                                                                                             podpis

Oświadczam, że zapoznałem/-ałam się z Regulaminem Konkursu: IV WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY „Anioł Bożonarodzeniowy 2017”  dla uczniów szkół podstawowych, akceptuję go, zobowiązuję się do przestrzegania oraz oświadczam, iż praca na konkurs stworzona jest przeze mnie samodzielnie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

…………………………….                                                        ………………………………

data                                                                                             podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu: IV WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY „Anioł Bożonarodzeniowy 2017” dla uczniów szkół podstawowych  ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

…………………………….                                                        ………………………………

data                                                                                             podpis

Ogłoszenia

SP 109 w Warszawie

Zapraszamy na stronę szkoły 

Gazetki świetlicy

 • 100_2933.JPG
 • 100_2934.JPG
 • 100_2937.JPG
 • 100_2938.JPG
 • 100_2942.JPG

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom i sympatykom Świetlicy Szkolnej

tablica przyjaciele swietlicy

Rok  szkolny 2013/2014

Podziękowanie dla mamy Jasia z klasy Ic za przyniesienie gier i pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej.

Podziękowanie dla mamy Macieja z klasy Ib za podarowanie kalendarzy.

Podziękowanie dla mamy Antka z klasy III c za ufundowanie nagród dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

Rok  szkolny 2014/2015

Podziękowanie dla mamy Mateusza z klasy III c za ufundowanie pomocy dydaktycznej do świetlicy.

Podziękowanie dla mamy Julii z klasy Id za przyniesienie fajnych gier.

Podziękowanie dla mamy Karoliny z klasy I za podarowanie nam super klocków.

Podziękowanie dla taty Oli z klasy 0a za wielkie pudełko klocków do świetlicy.

Podziekowanie dla mamy Macieja z klasy IV b za podarowanie fajnych gier i książek do świetlicy.

Podziekowanie dla mamy Stefana i Jędrka z klasy III a za podarowanie piłki nożnej i pompki z iglą do pompowania naszych piłek. 

Podziękowania dla mamy Dominiki z klasy II d za podarowanie baterii do świetlicy szkolnej.

Podziekowania dla mamy Oliwki z klasy 0b za papier do kolorowanek.

Podziękowania dla taty Tymona z klasy III a za gry i puzzle.

Podziekowania dla mamy Hani z klasy I

Podziekowania dla taty Grzesia z klasy III a za 3 gry do świetliy szkolnej

Podziękowania dla Oskara z klasy Vc za przyniesione gry edukacyjne

Podziękowania dla Basi z klasy I e za przyniesione puzzle

Podziekowania dla Marysi z klasy I b za kolorowy, świecący telefon zabawkowy

Rok szkolny 2015/2016

Podziękowanie dla mamy Łukasz z klasy 6 c za przyniesione gry do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla mamy Jędrka z klasy 4 za przyniesienie gier do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla mamy Sandry z klasy 2 za przyniesienie farb i plasteliny do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla taty Stasia z klasy I a za podarowanie do świetlicy farb do malowania.

Podziękowanie dla taty Adasia z klasy II b za podarowanie do świetlicy flamastrów i pędzli do malowania.

ROK SZKOLNY 2016/2017

Podziękowania dla mamy Marka z klasy II d za puzzle do świetlicy szkolnej

Podziekowania dla taty Adama z klasy III b

Podziękowania dla Darii z klasy VI b 

Podziękowania dla Patrycji z klasy IV c

Podziękowania dla Asi z klasy II c 

Podziękowania dla Rafała z klasy VI c

Podziekowania dla Antka z klasy V c

 

SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY

Wyróżnienie Świetlik

 

Wyróżniającym się uczniom jak również rodzicom wręczamy odznakę ,,ŚWIETLIK” .

czytaj więcej