• 5.jpg
 • SAM_6342.JPG
 • slider1.jpg
 • slider10.jpg
 • slider13.jpg
 • sliderpasowanie.jpg
 • tn_Aparatszkoła2012_13_007.jpg
 • WP_22 listopada 2015_qstore.jpg
 • WP_20151117_08_48_45_Pro.jpg
 • WP_20160225_13_03_23_Pro.jpg

Konkurs Bożonarodzeniowy

IV WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY

„Anioł Bożonarodzeniowy 2017” 

dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 109

im. Batalionów Chłopskich w Warszawie,

ul. Przygodna 2   03-991 Warszawa

kontakt telefoniczny :   22/ 277 11 32

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

koordynator:  Kierownik Świetlicy - Monika Zimny z nauczycielami – wychowawcami świetlicy szkolnej,

nauczyciel plastyki – Małgorzata Pijanowska

2. Cele konkursu.

  - Pielęgnowanie polskich tradycji bożonarodzeniowych.

           - Kształtowanie wrażliwości na piękno i doniosłość Świąt Bożego Narodzenia.

           - Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni przestrzennej, aktywności twórczej 

               i kreatywności uczniów.

           - Promowanie młodych talentów plastycznych.

    3. Uczestnicy konkursu

     Konkurs adresowany jest dla dzieci uczęszczających do warszawskich szkół    

     podstawowych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • kategoria  I – uczniowie klas  I- III
 • kategoria II – uczniowie klas IV-VII

4. Przedmiot konkursu.

    Bożonarodzeniowy aniołek:

     - praca przestrzenna

     - wysokość aniołka nie powinna przekraczać 35cm  

5. Forma wykonania pracy: praca indywidualna.

6. Kryteria oceny.

    Aniołki bożonarodzeniowe będą oceniane według następujących kryteriów:

- fantazja i pomysłowość twórców

- dobór i wykorzystanie materiałów (np. papier, styropian, glina, masa solna, cekiny, brokaty, artykuły spożywcze, piórka)

- wkład pracy

- estetyka pracy

- samodzielność wykonania pracy

7. Założenia organizacyjne

a) Każda placówka biorąca udział w konkursie może wytypować maksymalnie 6 prac w każdej kategorii.

b) Do pracy nadesłanej na konkurs musi być dołączony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)

- imię i nazwisko autora, klasa

- dokładny adres placówki, telefon kontaktowy,  e-mail

- imię i nazwisko opiekuna

       Uwaga! Prosimy o dołączenie dodatkowo imiennego wykazu wszystkich autorów  prac  i opiekunów z adresami e-mail i numerami telefonów z danej placówki.

c) Prace wykonane zgodnie z wymogami Regulaminu prosimy składać do 06.12.2017 r. (środa) Szkoły Podstawowej Nr 109 w godzinach  7.00 -17.30 do sali świetlicy szkolnej – sala nr 105.

d) Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody oraz wyróżnienia dla  każdej kategorii.

e) Lista laureatów będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej  11.12.2017 r. (poniedziałek) http://www.swietlicasp109.pl/. Dodatkowo placówki zostaną  poinformowane drogą e-mailową.

    f) Uroczystość  rozdania dyplomów, nagród, wyróżnień oraz podziękowań dla  nauczycieli, na którą serdecznie zapraszamy laureatów z opiekunami 18.12.2017 (poniedziałek), a o konkretnej godzinie  poinformujemy na naszej stronie internetowej świetlicy http://www.swietlicasp109.pl/   i szkoły http://sp109.waw.pl/

g) Każdy Uczestnik konkursu poprzez nadesłanie prac wyraża zgodę na:

- Wzięcie udziału w konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

- Przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu,

- Opublikowanie na stronie internetowej Organizatora i http://oswiata.wawer.warszawa.pl/ imienia i nazwiska uczestnika, nazwy szkoły oraz zdjęcia pracy w przypadku, gdy praca uczestnika zostanie nagrodzona lub wyróżniona w konkursie.

h) Wszystkie prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

i) Prosimy o właściwe zabezpieczenie prac konkursowych, aby podczas przenoszenia, wystawy, oceny nie  

   uległy uszkodzeniu.

                                Serdecznie zapraszamy

 

IV WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY    

        „Anioł Bożonarodzeniowy 2017”  dla uczniów szkół podstawowych

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1.            Dane personalne:

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………

Klasa:………………………………………………..……………………………

2.            Nazwa i adres szkoły:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe:

Telefon: …………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………

3.            Imię i nazwisko Opiekuna*:

Nauczyciel - …………………………………………………………………………

Rodzic  - ………………………………………………………………………………

*Należy podać dane  rodzica uczestnika lub nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca.

 

 

     IV WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY                                                                                              

  „Anioł Bożonarodzeniowy 2017”  dla uczniów szkół podstawowych

 Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

 

 

OŚWIADCZENIA

Podpisuje opiekun prawny uczestnika lub uczestnik osobiście (powyżej 13 roku życia)

Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy zgłoszonej na  IV WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY „Anioł Bożonarodzeniowy 2017”  dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez                                                                   Świetlicę Szkolną Szkoły Podstawowej  nr 109.  Z treścią Regulaminu zapoznałam/ -em się i akceptuję wszystkie jego zapisy. Ponadto, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie zdjęć, na którym znajduje się mój wizerunek do celów promocyjnych.

…………………………….                                                        ………………………………

data                                                                                             podpis

Oświadczam, że zapoznałem/-ałam się z Regulaminem Konkursu: IV WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY „Anioł Bożonarodzeniowy 2017”  dla uczniów szkół podstawowych, akceptuję go, zobowiązuję się do przestrzegania oraz oświadczam, iż praca na konkurs stworzona jest przeze mnie samodzielnie i nie narusza praw autorskich osób trzecich.

…………………………….                                                        ………………………………

data                                                                                             podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu: IV WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY „Anioł Bożonarodzeniowy 2017” dla uczniów szkół podstawowych  ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

…………………………….                                                        ………………………………

data                                                                                             podpis

Ogłoszenia

                     

 Majówka 2018 !!!

"Podróż w jeden dzień do Europy"

 

12.05.2018 r.

godz. 10.00 - 14.00

 

-  konkurs plastyczny

"Podróż w jeden dzień do Europy"

 

- konkurs wiedzy o Europie

 

- kolorowangi flag Europy

 

- malowanie buziek

  i paznokci we flagi Europy

 

- konkursy sportowe

 

- teatrzyk na scenie "Rodzina w Europie"

 

- loteria

 

- licytacja

 

- szkolny Punkt Informacji Europejskiej

 

Serdecznie zapraszamy

SP 109 w Warszawie

Zapraszamy na stronę szkoły 

Gazetki świetlicy

 • 100_2933.JPG
 • 100_2934.JPG
 • 100_2937.JPG
 • 100_2938.JPG
 • 100_2942.JPG

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom i sympatykom Świetlicy Szkolnej

tablica przyjaciele swietlicy

Rok  szkolny 2013/2014

Podziękowanie dla mamy Jasia z klasy Ic za przyniesienie gier i pomocy dydaktycznych do świetlicy szkolnej.

Podziękowanie dla mamy Macieja z klasy Ib za podarowanie kalendarzy.

Podziękowanie dla mamy Antka z klasy III c za ufundowanie nagród dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

Rok  szkolny 2014/2015

Podziękowanie dla mamy Mateusza z klasy III c za ufundowanie pomocy dydaktycznej do świetlicy.

Podziękowanie dla mamy Julii z klasy Id za przyniesienie fajnych gier.

Podziękowanie dla mamy Karoliny z klasy I za podarowanie nam super klocków.

Podziękowanie dla taty Oli z klasy 0a za wielkie pudełko klocków do świetlicy.

Podziekowanie dla mamy Macieja z klasy IV b za podarowanie fajnych gier i książek do świetlicy.

Podziekowanie dla mamy Stefana i Jędrka z klasy III a za podarowanie piłki nożnej i pompki z iglą do pompowania naszych piłek. 

Podziękowania dla mamy Dominiki z klasy II d za podarowanie baterii do świetlicy szkolnej.

Podziekowania dla mamy Oliwki z klasy 0b za papier do kolorowanek.

Podziękowania dla taty Tymona z klasy III a za gry i puzzle.

Podziekowania dla mamy Hani z klasy I

Podziekowania dla taty Grzesia z klasy III a za 3 gry do świetliy szkolnej

Podziękowania dla Oskara z klasy Vc za przyniesione gry edukacyjne

Podziękowania dla Basi z klasy I e za przyniesione puzzle

Podziekowania dla Marysi z klasy I b za kolorowy, świecący telefon zabawkowy

Rok szkolny 2015/2016

Podziękowanie dla mamy Łukasz z klasy 6 c za przyniesione gry do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla mamy Jędrka z klasy 4 za przyniesienie gier do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla mamy Sandry z klasy 2 za przyniesienie farb i plasteliny do świetlicy szkolnej

Podziękowanie dla taty Stasia z klasy I a za podarowanie do świetlicy farb do malowania.

Podziękowanie dla taty Adasia z klasy II b za podarowanie do świetlicy flamastrów i pędzli do malowania.

ROK SZKOLNY 2016/2017

Podziękowania dla mamy Marka z klasy II d za puzzle do świetlicy szkolnej

Podziekowania dla taty Adama z klasy III b

Podziękowania dla Darii z klasy VI b 

Podziękowania dla Patrycji z klasy IV c

Podziękowania dla Asi z klasy II c 

Podziękowania dla Rafała z klasy VI c

Podziekowania dla Antka z klasy V c

 

SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY

Pisemko Świetlik

Regularnie raz w miesiącu nasza świetlica redaguje pisemko ŚWIETLIK

Kwiecień 2018

Marzec 2018

Luty 2018

Styczeń 2018

Grudzień 2017

Listopad 2017

Październik 2017

Wrzesień 2017

Czerwiec 2017

Wyróżnienie Świetlik

 

Wyróżniającym się uczniom jak również rodzicom wręczamy odznakę ,,ŚWIETLIK” .

czytaj więcej